e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

Cena a termíny

Cena skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti je rovnaká pre každý sektor.

Cena je 30,- EUR vrátane DPH.
Od 01.05.2023 sa Opatrením NBS mení výška poplatku na 50,- EUR vrátane DPH.
SBA je platcom DPH.

Vyberte si Váš termín skúšky.


Vyskúšajte si skúškový test ...

Vyberte si sektor:


iZobraziť všetky otázky...

Vyberte si sektor:

Otázky môže získať i vo formáte PDF:

Aktuálny zoznam otázok nájdete aj na stránke NBS.