e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

Priebeh odbornej skúšky pre stredný stupeň:

Test na odbornej skúške má 30 otázok a je generovaný z aktuálnej databázy otázok vydaných Národnou bankou Slovenska. V teste je vždy 25 otázok z príslušného sektora (5 otázok z každej oblasti) a 5 otázok zo všeobecných znalostí a právnych aspektov finančného trhu (1 otázka z každej oblasti). Vyberajú sa iba otázky s náročnosťou 1. Rozdelenie otázok do príslušných oblasti nájdete v kurze príprava na skúšku, ktorý budete mať automaticky pridelený na svojom používateľskom konte po prihlásení na odbornú skúšku.

Čas na vypracovanie testu je 25 minút. Vyberá sa jedna odpoveď z troch ponúknutých možností (správna je vždy iba jedna odpoveď). Za správne zodpovedanú otázku získava účastník 1 bod. Na úspešné absolvovanie testu je potrebné získať aspoň 24 bodov (80%).


Priebeh odbornej skúšky pre vyšší stupeň:

Test na odbornej skúške má 30 otázok a je generovaný z aktuálnej databázy otázok vydaných Národnou bankou Slovenska. V teste je vždy 25 otázok z príslušného sektora (5 otázok z každej oblasti) a 5 otázok zo všeobecných znalostí a právnych aspektov finančného trhu (1 otázka z každej oblasti). Vyberajú sa otázky s náročnosťou 1 (10 otázok) a otázky s náročnosťou 2 (15 otázok). Rozdelenie otázok do príslušných oblasti nájdete v kurze príprava na skúšku, ktorý budete mať automaticky pridelený na svojom používateľskom konte po prihlásení na odbornú skúšku.

Čas na vypracovanie testu je 25 minút. Vyberá sa jedna odpoveď z troch ponúknutých možností (správna je vždy iba jedna odpoveď). Za správne zodpovedanú otázku získava účastník 1 bod. Na úspešné absolvovanie testu je potrebné získať aspoň 24 bodov (80%).

Vyskúšajte si skúškový test ...

Vyberte si stupeň:

Vyberte si sektor:  


iZobraziť všetky otázky...

Vyberte si stupeň:

Vyberte si sektor:  
Otázky môžete získať i vo formáte PDF: