e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

FAQ - Časté dotazy

Vyberte si kategóriu, do ktorej patrí Vaša otázka.

?Príprava na skúšku dištančnou formou

Pozrite si video o tom ako sa pripraviť na skúšku dištančnou formou. Pre zobrazenie videa na celú obrazovku (full screen) kliknite vo videu na ikonu alebo .

?Ako prebieha odborná skúška dištančnou formou?

Pozrite si video o aplikácii SBA DISKA, jej inštalácii a priebehu skúšky dištančnou formou. Pre zobrazenie videa na celú obrazovku (full screen) kliknite vo videu na ikonu alebo .

?Ako prebieha odborná skúška?

Pozrite si video ako prebieha odborná skúška. Pre zobrazenie videa na celú obrazovku (full screen) kliknite vo videu na ikonu alebo .

? Ako sa môžem prihlásiť na skúšku?

Na skúšku sa prihlasujete tak, že vyplníte prihlášku. Zo zoznamu termínov si vyberiete mesto a konkrétny termín (dátum a čas). Termíny sú vždy uvedené na pár mesiacov dopredu a priebežne sa dopĺňajú.
Kliknutím na:
        sa Vám zobrazia detailnejšie informácie o termíne
        sa Vám zobrazí prihláška, kde v jednotlivých krokoch vyplníte požadované údaje

Ak ste už registrovaný užívateľ, zadaním prihlasovacích údajov budete toho musieť vyplniť menej ☺. Všetky pokyny a informácie ku skúške (miesto konania, čas) Vám budú zaslané emailom v pozvánke na skúšku – 7 dní pred konaním skúšky.

? Môžem si poslať prihlášku na skúšku aj keď ešte nemám používateľské konto?

Áno, prihlášku si môžete poslať aj keď ešte nemáte používateľské konto. Ak v prvom kroku prihlášky zvolíte možnosť som tu nový používateľ, systém Vám ponúkne v prihláške osobné aj fakturačné údaje. Táto prihláška je zároveň registráciou a v aplikácii sa Vám vytvorí užívateľské konto.

? Mám povinnosť absolvovať kurz príprava na skúšku?

Nie, kurz príprava na skúšku nie je povinný. Je to databáza otázok z ktorých sa generuje skúškový test a obsahuje všetkých 5 možnosti odpovede. Ak si ich prečítate všetky, nič Vás na skúške neprekvapí. V záverečnom teste je vždy iba 30 otázok a 3 možnosti odpovede, teda môže sa stať, že pri učení formou testovania uvidíte niektoré otázky duplicitne a s niektorými sa nestretnete vôbec.

? Na niektoré termíny nie je možné sa prihlásiť?

Na každom termíne je nejaká kapacita a niektoré termíny môžu byť už obsadené resp. rezervované pre určitú banku alebo firmu. V takom prípade si treba nájsť najbližší voľný termín.

? Ako prebieha prezenčná skúška, čo je potrebné si priniesť?

Skúška prebieha elektronicky a test sa vypĺňa na tabletoch. Test obsahuje 30 otázok, ku každej sú tri možnosti pričom iba jedna je správna. Čas na vyplnenie testu je 25 min. Na úspešné zvládnutie skúšky potrebujete mať 24 správnych odpovedí. Testy sú vyhodnotené automaticky a po skúške sa dozviete svoj výsledok testu. Skúška ešte podlieha schváleniu, po schválení dostanete emailom oznámenie o výsledku odbornej skúšky.

Na skúške je skúšobný komisár, ktorý Vám poskytne všetky inštrukcie a treba sa riadiť jeho pokynmi. Pred skúškou prebieha prezentácia účastníkov a je potrebné mať pri sebe doklad (občiansky preukaz, pas, doklad od polície).

Účastník bez dokladu totožnosti nebude pripustený k skúške.

? Ako prebieha dištančná skúška?

Podrobný priebeh dištančnej skúšky a technické požiadavky nájdete v záložke SKÚŠKY / DIŠTANČNÁ FORMA. Prosíme pozorne si prečítajte všetky inštrukcie a na skúšku sa vopred pripravte. Uvedomte si, že na Vašu skúšku je vymedzený presný čas a nie je priestor na riešenie technických problémov.

? Kde nájdem link na pripojenie k TEAMS potrebný k dištančnej skúške?

Link na pripojenie do hovoru cez aplikáciu MS TEAMS zasielame emailom ráno v deň konania skúšky na email, ktorý máte zadaný vo svojom profile. Prosím skontrolujte si aj nevyžiadanú poštu. Link sa zároveň sa zobrazí aj v aplikácii SBAeduca. Nájdete ho po prihlásení do svojho konta v záložke SKÚŠKY / DIŠTANČNÁ FORMA – 15 minút pred skúškou. Túto možnosť využijete hlavne v prípade, ak pred skúškou nemáte prístup k svojmu pracovnému emailu.

? Môžem vykonať viac skúšok v jeden deň?

Áno, v tom prípade je potrebné v prihláške vybrať viac sektorov. Na každom z termínov si môžete vybrať ľubovoľný sektor.

? Kedy bude skúška schválená?

Lehota na schválenie skúšok je 10 dní, ale snažíme sa tento čas minimalizovať a skúšky schvaľujeme maximálne do 3 dní od konania skúšky. Po schválení sa Vám automaticky pošle emailom oznámenie o výsledku odbornej skúšky, ktorého prílohou je osvedčenie o vykonaní skúšky (v prípade úspešného vykonania skúšky).

? Chcem prihlásiť na skúšku viac účastníkov?

V tomto prípade je potrebné pri vyplnení prihlášky zvoliť voľbu „Prihláška viac osôb“ a postupovať podľa pokynov resp. kontaktujte nás.

? Neviem nájsť osvedčenie o vykonanej skúške?

Osvedčenie o skúške Vám bolo zaslané emailom ako príloha pri oznámení o výsledku odbornej skúšky. Všetky Vami získané osvedčenia nájdete aj po prihlásení do portálu SBAeduca v záložke SKÚŠKY / MOJE SKÚŠKY.

? Ako sa odhlásim zo skúšky?

Zo skúšky sa môžete bez uvedenia dôvodu odhlásiť 5 dní pred konaním skúšky. V prípade, že sa odhlásite po tomto termíne uhradený poplatok Vám nebude vrátený. Výnimku tvorí iba náhla zmena zdravotného stavu, ktorú je nutné preukázať lekárskym potvrdením zaslaným elektronicky na adresu podpora@sbaeduca.sk najneskôr v deň konania skúšky.

Ak chcete vrátiť poplatok za skúšku, bude Vám vystavený dobropis. Pošlite nám email a v ňom uveďte číslo účtu na ktorý má byť poplatok vrátený.

? Ako si zmením termín skúšky?

Ak si chcete zmeniť termín skúšky napíšte nám e-mail na adresu podpora@sbaeduca.sk

V texte je dôležité uviesť svoje meno, mesto, dátum, čas skúšky a sektor na ktorý ste prihlásený a nový termín skúšky, ktorý ste si vybrali z ponuky voľných termínov uvedených na našej stránke. Takúto zmenu Vám vždy potvrdíme spätným e-mailom.

? Ako si zmením sektor, z ktorého chcem absolvovať odbornú skúšku?

Ak si chcete zmeniť sektor skúšky napíšte nám e-mail na adresu podpora@sbaeduca.sk

V texte je dôležité uviesť svoje meno, mesto, dátum, čas skúšky a sektor na ktorý ste prihlásený a napísať nový sektor za to to chcete zmeniť. Takúto zmenu Vám vždy potvrdíme spätným e-mailom.

? Ako si pridám na svoje používateľské konto iné osvedčenia o skúške?

Prenos osvedčení získaných cez portál SBAeduca Vám systém ponúkne automaticky pri prvom prihlásení na nové používateľské konto. Po odsúhlasení prenosu, Vám osvedčenia pribudnú v záložke SKÚŠKY / MOJE SKÚŠKY. Osvedčenia od iných akreditovaných spoločností si môžete pridať po prihlásení na svoje konto v časti MÔJ PROFIL / INÉ OSVEDČENIA. Po pridaní osvedčenia Vás systém automaticky upozorní notifikáciou 60 dní pred koncom platnosti na jeho obnovu.

? Ako sa môžem prihlásiť na vzdelávanie?

Na vzdelávanie sa prihlasujete tak, že vyplníte prihlášku. Nájdete ju v časti VZDELÁVANIE / OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE. V prihláške si môžete objednať viac sektorov naraz a poslať nám iba jednu spoločnú prihlášku. Ak ste už registrovaný užívateľ, prihláste sa na svoje konto a systém Vám automaticky vyplní časť údajov.

? Môžem si poslať prihlášku na vzdelávanie aj keď ešte nemám používateľské konto?

Áno, prihlášku si môžete poslať aj keď ešte nemáte používateľské konto. Ak v prvom kroku prihlášky zvolíte možnosť som tu nový používateľ, systém Vám ponúkne v prihláške osobné aj fakturačné údaje. Táto prihláška je zároveň registráciou a v aplikácii sa Vám vytvorí užívateľské konto.

? Kde nájdem skúšobné testy?

Skúškový test nájdete v časti SKÚŠKY / TESTY A OTÁZKY. Stačí si vybrať sektor a systém Vám vždy ponúkne nový náhodne vygenerovaný test z rovnakej databázy ako na skúške. Počet spustení testov nie je obmedzený. Na spustenie testov nie je potrebné byť prihlásený v aplikácii.

? Slovenská banková asociácia vykonáva osobitné finančné vzdelávanie iba dištančnou formou?

Áno. Slovenská banková asociácia vykonáva osobitné finančné vzdelávanie iba dištančnou formou (eLearning) prostredníctvom aplikácie SBAeduca dostupnej na www.sbaeduca.sk. Elearningové kurzy sú Vám dostupné 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Vaše štúdium môžete začať kedykoľvek. Pred koncom platnosti OFV Vám automaticky pošleme notifikáciu. Robíme to v intervale 60 dní, 30 dní a 15 dní, aby ste mali dostatok času na štúdium. Odporúčaný zoznam literatúry nájdete „tu“.

? Prečo nemôžem spustiť záverečný test?

Každý sektor má zákonom určený minimálny rozsah štúdia. Sektory Paz a KT 15 hodín a sektory Vkl, Uv, DDS a SDS majú 7 hodín štúdia. Pri názve kurzu sa Vám zobrazuje časovač, ktorý uvádza celkový potrebný čas štúdia a zároveň zobrazuje čas, ktorý používateľ už reálne študoval. Na konci štúdia je potrebné splniť záverečný test, ktorý bude dostupný až po splnení podmienok všetkých lekcií a zároveň dosiahnutí minimálne požadovaného času štúdia kurzu v závislosti od sektora. To znamená nestačí iba čakať na jeho spustenie, ale treba aktívne študovať a k niektorým lekciám sa vrátiť aj opakovane.

? Prečo sa mi pri niektorých otázkach v opakovaní nezobrazujú odpovede?

Pri opakovaní je niekoľko typov otázok a správna odpoveď sa vyberá rôznymi spôsobmi – vždy je potrebná interakcia s panáčikom. V prípade že je panáčik kúzelník – stačí na neho kliknúť a odpovede vyčaruje. V ďalšom type opakovacej otázky sa nezaklikáva odpoveď, ale je potrebné ju preniesť nad panáčika podľa návodu. Pri opakovacích otázkach môže byť problém pri použití tabletu – prosím vyplňte ich na počítači alebo notebooku s myškou. Keby ste si nevedeli poradiť nad panáčikom vpravo je vždy v otázniku nápoveda.

? Čo je potrebné urobiť keď mi končí OFV a vzdelávanie pre mňa zabezpečuje zamestnávateľ (banka, poisťovňa, maklérska spoločnosť ...)?

Počkajte na automatické pridelenie nového kurzu. Nový kurz je pridelený najskôr 60 dní pred koncom platnosti aktuálneho osvedčenia. V prípade, že ste zmenili pracovnú pozíciu a potrebujete iné vzdelávanie prosím kontaktujte správcu aplikácie SBAeduca u svojho zamestnávateľa. Kontakty na správcov nájdete po prihlásení na svoje užívateľské konto v časti kontakty. Ak ste medzičasom zabudli prihlasovacie údaje, na úvodnej stránke v časti prihlásenie nájdete možnosť zaslať si link na nastavenie nového hesla. Nikdy neštudujte kurz pri ktorom už máte platné osvedčenie. Opakovaným štúdiom nie je možné získať osvedčenie s aktuálnym dátumom.

? Čo je potrebné urobiť, keď mi končí osvedčenie OFV a mám zakúpený zvýhodnený balík vzdelávania?

Ak máte u nás zakúpený zvýhodnený balík vzdelávania na 4 roky, nový kurz Vám po zaslaní prvej notifikácie pridelíme automaticky a nemusíte nič robiť. Nový kurz prideľujeme najskôr 60 dní pred koncom platnosti osvedčenia. Ak ste medzičasom zabudli prihlasovacie údaje, na úvodnej stránke v časti prihlásenie nájdete možnosť zaslať si link na nastavenie nového hesla. Nikdy neštudujte kurz pri ktorom už máte platné osvedčenie. Opakovaným štúdiom nie je možné získať osvedčenie s aktuálnym dátumom. Zakúpenie zvýhodneného balíka už momentálne neponúkame.

? Čo je potrebné urobiť, keď mi končí osvedčenie OFV a nemám zakúpený zvýhodnený balík vzdelávania?

Prosím skontrolujte a aktualizujte si svoje osobné a fakturačné údaje a ak stále pracujete pre rovnakú spoločnosť pošlite nám novú prihlášku ako prihlásený používateľ. Vo fakturačnej adrese nemôžete zmeniť názov spoločnosti. Ak sa fakturačné údaje úplne zmenili a pracujete pre novú spoločnosť neprihlasujte sa na pôvodné užívateľské konto, ale pošlite nám prihlášku ako nový používateľ. Nikdy neštudujte kurz pri ktorom už máte platné osvedčenie. Opakovaným štúdiom nie je možné získať osvedčenie s aktuálnym dátumom.

? Kedy dostanem osvedčenie o absolvovaní vzdelávania?

Na získanie osvedčenia o vzdelávaní je potrebné splniť všetky podmienky stanovené pri jednotlivých kurzoch. Podmienky jednotlivých lekcií sú stanovené podľa ich rozsahu a náročnosti.

Splnené lekcie budú farebne odlíšené modrou farbou. Po splnení všetkých podmienok Vám systém automaticky vygeneruje osvedčenie o vzdelávaní. Nájdete ho vedľa názvu kurzu a zároveň pribudne v časti SKÚŠKY / MOJE SKÚŠKY. Osvedčenie Vám pošleme na Váš email v priebehu 24 hodín po ukončení vzdelávania.

V prípade, že nemáte na svojom užívateľskom konte správne vyplnené osobné údaje je potrebné ich aktualizovať. Osvedčenie bude vygenerované až po spracovaní žiadosti o zmenu osobných údajov. Tlačivo žiadosti o zmenu údajov nájdete po prihlásení na svoje užívateľské konto v časti MÔJ PROFIL / ZMENA ÚDAJOV. Žiadosť o zmenu údajov nie je spracovávaná automaticky a podlieha schváleniu. O stave spracovania žiadosti Vás budeme informovať. Osvedčenie bude následne vygenerované a zaslané na Váš email automaticky do 24 hodín od spracovania žiadosti.

? Nemôžem nájsť svoje osvedčenia o vzdelávaní a neviem sa prihlásiť na svoje užívateľské konto?

Ak ste medzičasom zmenili e-mail a už sa neviete prihlásiť na svoje pôvodné užívateľské konto napíšte nám e-mail na podpora@sbaeduca.sk. V texte uveďte Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a na nový e-mail Vám pošleme všetky existujúce osvedčenia.

? Vyplnil som prihlášku na skúšku a nemám faktúru?

Prihlášky sa pred spracovaním kontrolujú a následne je vygenerovaná faktúra zaslaná emailom. Tento proces nie je plne automatický a spracovanie prebieha spravidla nasledovný pracovný deň.

? Pri platbe FA som zabudol uviesť variabilný symbol?

V takomto prípade nám prosím, zašlite emailom dodatočné informácie o platbe, aby sme mohli Vašu úhradu spárovať napr. č. účtu z ktorého bola vykonaná úhrada, čo bolo uvedené v poznámke a pod...

? Prečo som dostal faktúru na 0€?

Po spracovaní Vašej prihlášky Vám zašleme Zálohovú faktúru. Pri platbe nezabudnite uviesť správny variabilný symbol a dodržať termín splatnosti. Táto faktúra nie je daňový doklad.

Po prijatí platby Vám zašleme Faktúru k platbe kde je síce uvedená fakturovaná suma, ale zároveň je uvedené: „K úhrade: 0,00 €“, lebo bola uhradená záloha. Túto faktúru nie je potrebné uhrádzať.

Po vykonanej skúške Vám zasielame Riadnu faktúru (vyúčtovacia faktúra po dodanej službe) kde je uvedené: „Fakturovaná suma spolu: 0,00 €“ a tiež „K úhrade : 0,00 €“. Túto faktúru nie je potrebné uhrádzať.

? Po prihlásení na svoje užívateľské konto mám neaktuálne fakturačné údaje?

Ak sa chcete prihlásiť na nový termín skúšky a na svojom užívateľskom konte máte neaktuálne fakturačné údaje prosím pošlite nám prihlášku ako nový používateľ – teda neprihlasujete sa zo svojho konta. V takomto prípade nám znova vyplníte svoje osobné aj fakturačné údaje.

? Mám uvedené nesprávne údaje?

Je dôležite mať správne osobné údaje nakoľko sa tieto kontrolujú pri prezentácii na skúške a následne sú uvedené aj na Vašich osvedčeniach o odbornej skúške a vzdelávaní.

Po prihlásení do portálu SBAeduca môžete požiadať o zmenu údajov kliknutím na záložku MÔJ PROFIL. Následne kliknite na ZMENA ÚDAJOV a vyplníte resp. zmeníte správne údaje.