e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie
 • Ako prvá získala v auguste 2010 licenciu na realizáciu skúšok stredného stupňa odbornej spôsobilosti.
 • V rovnakom roku spustila skúšanie finančných sprostredkovateľov.
 • Ako jediná inštitúcia zastupuje záujmy bánk.
 • Od júla 2023 získala poverenie na zabezpečovanie skúšok pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
 • Partner projektu
 • Zabezpečuje skúšky pre celý bankový sektor a širokú verejnosť na Slovensku od roku 2010 v sektoroch:
  • Poistenie a zaistenie
  • Vklady
  • Kapitálový trh
  • Úvery
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
  • Starobné dôchodkové sporenie
 • Svojim partnerom poskytujeme osobitné finančné vzdelávanie modernými formami
 • Vzdelávací portál Slovenskej bankovej asociácie.
 • Nájdete tu elearningy, videá, skúšobné testy.
 • Všetko čo potrebujete ku skúške na jednom mieste.
 • Prístup do aplikácie možný nielen z PC, ale i z mobilu alebo tabletu.
 • Skúšobné testy zadarmo.
 • Bankám a väčším spoločnostiam umožňujeme prístup do aplikácie a k reportom.

Termíny skúšok

 • Zabezpečujeme skúšky po celom Slovensku
 • Pravidelné termíny skúšok takmer vo všetkých krajských mestách: Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov
 • Pri väčších skupinách ako 40 osôb, možnosť individuálnej dohody termínu a miesta.

Skúška

 • Prebieha elektronicky, prostredníctvom tabletov
 • Vyhodnotenie je automatické v okamžiku ukončenia skúšky
 • Potvrdená osvedčením
 • Online prístup k nahliadnutiu do vlastných testov

Osvedčenie

 • Vydáva ho SBA, teda renomovaná organizácia s vysokou reputáciou
 • Zasielané v elektronickej forme
 • Možnosť vystavenia duplicitného osvedčenia zdarma (v elektronickej forme)

Kontakt

V prípade individuálnych požiadaviek, otázok a ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať na podpora@sbaeduca.sk alebo:

V oblasti správy portálu, skúšok a OFV
email: podpora@sbaeduca.sk
tel: +421 902 778 271