e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

Kontakt

Našim cieľom je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a dostupnosť informácií. Preto Vám radi zodpovieme vašu otázku zaslanú prostredníctvom uvedeného krátkeho formulára.

Skôr ako takto urobíte, pozrite si prosím časté otázky, čím zvýšite vašu šancu na skoršiu odpoveď.

Predmet
Správa
Váš email

Informujte sa
Bankové spojenie

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0635155890 / 0900
IBAN: SK44 0900 0000 0006 3515 5890
SWIFT: GIBASKBXPortál spravuje

LOGOSINFO s.r.o.