e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s vírusom COVID 19 sme na základe opatrení vlády SR a odporúčania NBS zrušili konanie odborných skúšok až do odvolania.

Odporúčanie od NBS nájdete tu.

Všetci účastníci budú automaticky odhlásení zo skúšok, nie je potrebné sa odhlasovať individuálne.  Momentálne je pozastavené aj prihlasovanie na odborné skúšky. Po upokojení situácie budú pridané nové termíny vo všetkých regiónoch, aby ste si čo najskôr mohli obnoviť osvedčenia. Ak už máte uhradený poplatok za skúšku, použijeme ho následne na nový vybraný termín.

Aktuálnu skúšobnú databázu otázok a možnosť skúšobných testov nájdete na našej stránke v časti SKÚŠKY/Testy a otázky.

Osobitné finančné vzdelávanie OFV poskytujeme aj naďalej v bežnom režime.

Všetkým prajeme pevné zdravie a ďakujeme za dôveru.

Tím SBAeduca
Vitajte na stránkach vzdelávacieho portálu Slovenskej bankovej asociácie

Tento portál Vám ponúka moderné vzdelávanie dištančnou formou (e-learning). Vzdelávacie kurzy obsahujú texty, videa, interaktívne úlohy s možnosťou priebežného testovania. Vďaka tomu nadobudnete potrebné znalosti a zručnosti podľa vyhlášky o osobitnom finančnom vzdelávaní (vyhláška 39/2018 Z.z., Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. februára 2018 o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo), ktoré využijete v praxi, alebo pri skladaní odbornej skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní vám bude udelené osvedčenie.

Slovenská banková asociácia (SBA) bola rozhodnutím Národnej banky Slovenska zaregistrovaná ako poskytovateľ Osobitného finančného vzdelávania podľa §22a zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ostatných noviel. SBA bola dňa 12.3.2018 zapísaná do registra poskytovateľov OFV vedeného Národnou bankou Slovenska.

SBA zabezpečuje vykonávanie odborných skúšok pre všetky sektory
stredný stupeň odbornej spôsobilosti (rozhodnutie guvernéra NBS č. 91/2010).