e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie
Vitajte na stránkach vzdelávacieho portálu Slovenskej bankovej asociácie

Tento portál Vám ponúka moderné vzdelávanie dištančnou formou (e-learning). Vzdelávacie kurzy obsahujú texty, videa, interaktívne úlohy s možnosťou priebežného testovania. Vďaka tomu nadobudnete potrebné znalosti a zručnosti podľa vyhlášky o osobitnom finančnom vzdelávaní (vyhláška 39/2018 Z.z., Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. februára 2018 o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo), ktoré využijete v praxi, alebo pri skladaní odbornej skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní vám bude udelené osvedčenie.

Slovenská banková asociácia (SBA) bola rozhodnutím Národnej banky Slovenska zaregistrovaná ako poskytovateľ Osobitného finančného vzdelávania podľa §22a zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ostatných noviel. SBA bola dňa 12.3.2018 zapísaná do registra poskytovateľov OFV vedeného Národnou bankou Slovenska.

SBA zabezpečuje vykonávanie odborných skúšok pre všetky sektory
stredného a vyššieho stupňa odbornej spôsobilosti (rozhodnutie guvernéra NBS č. 91/2010 a rozhodnutie guvernéra NBS č. 51/2023).