e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

Osobitné finančné vzdelávanie (OFV)

Slovenská banková asociácia je poskytovateľ Osobitného finančného vzdelávania (OFV). Poskytuje vzdelávanie vo všetkých sektoroch OFV pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Vzdelávanie prebieha dištančnou formou prostredníctvom e-learningových kurzov.
Po úspešnom splnení podmienok jednotlivých lekcii účastník získa osvedčenie o ukončení OFV s platnosťou 1 rok.

SBA zašle informáciu o ukončení vzdelávania do príslušného registra NBS v súlade s platnou legislatívou. Súvisiace predpisy.

Ponuka kurzov

Ak sa chcete prihlásiť iba na OFV prosím vyberte si z nasledujúcej ponuky kurzov. Ak sa chcete prihlásiť na odbornú skúšku aj OFV kliknite na prihlášku na skúšku s OFV a vyberte si konkrétny termín skúšky.

Pozor – zvoľte si správny stupeň vzdelávania (základný, alebo stredný), podľa toho akú odbornú spôsobilosť si Vaša pracovná činnosť vyžaduje.

Ceny vzdelávania OFV

Cena za jeden eLearningový kurz OFV je 11,-€ bez DPH (celkom 13,20 € s DPH).

Vzdelávanie OFV má platnosť 1 rok.

Cena je rovnaká pre všetky sektory a stupne. Cena je stanovená na jednu osobu a za jeden eLearningový kurz.

Kurz je možné zaplatiť online cez platobnú bránu.
Predaj služieb a produktov prostredníctvom webovej stránky SBA Educa sa riadi obchodnými podmienkami.

SBA je platca DPH