e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

Osobitné finančné vzdelávanie (OFV)

Slovenská banková asociácia je poskytovateľ Osobitného finančného vzdelávania. Poskytuje vzdelávanie vo všetkých sektoroch OFV pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Vzdelávanie prebieha dištančnou formou prostredníctvom e-learningových kurzov.
Po úspešnom splnení podmienok jednotlivých lekcii účastník získa osvedčenie o ukončení OFV s platnosťou 1 rok.

SBA zašle informáciu o ukončení vzdelávania do príslušného registra NBS v súlade s platnou legislatívou. Súvisiace predpisy.

Ponuka kurzov

Ak sa chcete prihlásiť na odbornú skúšku aj OFV kliknite na prihlášku na skúšku s OFV a vyberte si konkétny termín. Ak sa chcete prihlásiť iba na OFV prosím vyberte si z nasledujúcej ponuky a pošlite nám prihlášku.

Ceny vzdelávania

Jeden kurz

Cena za jeden eLearningový kurz je 7,-€ bez DPH.

Cena je rovnaká pre všetky sektory a stupne. Cena je stanovená na jednu osobu a za jeden eLearningový kurz.

Zvýhodnený balík

Cena zvýhodneného balíka vzdelávania na 4 roky je 20,-€ bez DPH. Kurz je potrebné absolvovať každý rok.

Zvýhodnený balík si môžu objednať iba účastníci odbornej skúšky. Nie je nutné to urobiť pri prihláške na skúšku, ale aj kedykoľvek počas štvorročného obdobia jej platnosti v čase, keď si účastník potrebuje obnoviť osvedčenie o OFV. Pri zmene firmy, alebo ukončení činnosti nie je možné vrátiť nevyčerpanú časť ceny balíčka. Nevyčerpanú sumu nie je možné preniesť ani na inú osobu vrámci firmy. Výhodou balíčka je automatické upozornenie účastníka 60 dní pred koncom platnosti OFV a sprístupnenie nového vzdelávania na ďalšie obdobie.

Množstevné balíčky pre firmy

Pre zamestnávateľov sú pripravené množstevné balíčky za zvýhodnenú cenu. Cena sa odvíja od počtu objednaných eLearningových kurzov.

počet kurzov cena za kurz bez DPH cena za kurz s DPH
100 6,00 € 7,20 €
200 5,40 € 6,48 €
500 4,80 € 5,76 €
1000 4,00 € 4,80 €

SBA je platca DPH