e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

Osobitné finančné vzdelávanie (OFV)

Slovenská banková asociácia je poskytovateľ Osobitného finančného vzdelávania. Poskytuje vzdelávanie vo všetkých sektoroch OFV pre základný a stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Vzdelávanie prebieha dištančnou formou prostredníctvom e-learningových kurzov.
Po úspešnom splnení podmienok jednotlivých lekcii účastník získa osvedčenie o ukončení OFV s platnosťou 1 rok.

SBA zašle informáciu o ukončení vzdelávania do príslušného registra NBS v súlade s platnou legislatívou. Súvisiace predpisy.

Ponuka kurzov

Ak sa chcete prihlásiť na odbornú skúšku aj OFV kliknite na prihlášku na skúšku s OFV a vyberte si konkétny termín. Ak sa chcete prihlásiť iba na OFV prosím vyberte si z nasledujúcej ponuky a pošlite nám prihlášku.

Ceny vzdelávania

Jeden kurz

Cena za jeden eLearningový kurz je 10,-€ bez DPH.

Cena je rovnaká pre všetky sektory a stupne. Cena je stanovená na jednu osobu a za jeden eLearningový kurz.

SBA je platca DPH