e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

Technické požiadavky na dištančnú formu skúšok pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti

Minimálne požiadavky

Na vykonanie skúšky budete potrebovať DVE ZARIADENIA, pričom každé zariadenie plní inú úlohu počas skúšky. Obe zariadenia musia byť počas celého priebehu skúšky neustále pripojené na internet, ktorý je stabilný a rýchly, aby bol možný audiovizuálny prenos s dostatočnou kvalitou.

PRVÉ ZARIADENIE

PC alebo notebook

Zariadenie s operačným systémom Windows 10, na ktorom budete vypĺňať skúškový test pomocou aplikácie SBA DISKA. Najneskôr deň pred skúškou sa na tomto zariadeni prihláste do portálu SBA EDUCA kde v záložke SKÚŠKY / DIŠTANČNÁ FORMA postupujte podľa inštrukcií v časti Aplikácia SBA DISKA. Podľa uvedených inštrukcií si stiahnite aplikáciu SBA DISKA, nainštalujte ju a overte jej funkčnosť!

DRUHÉ ZARIADENIE

mobil, tablet alebo notebook s kamerou

Zariadenie, pomocou ktorého bude prebiehať audiovizuálny prenos počas skúšky. Najneskôr deň pred skúškou si na toto zariadenie podľa inštrukcií v časti Aplikácia MS TEAMS nainštalujete aplikáciu MS TEAMS!

Príprava na skúšku

Účastník je povinný minimálne deň pred skúškou si zabezpečiť 2 zariadenia spĺňajúce minimálne požiadavky a pripraviť na nich podľa uvedených inštrukcii aplikáciu SBA DISKA a aplikáciu MS TEAMS.

Skúšku vykonávajte v miestnosti, v ktorej počas skúšky musíte byť sami. Pred skúškou v tejto miestnosti nájdite vhodné vyvýšené miesto, kde môžete počas skúšky umiestniť zariadenie, z ktorého bude prebiehať audiovizuálny prenos. Napríklad polička, okenný parapet a pod. Je potrebné zariadenie umiestniť tak, aby skúšobný komisár videl počas skúšky Vás, počítač, na ktorom budete vypĺňať skúškový test, ale aj okolie okolo Vás. Ak skúška prebieha na Vašom pracovisku nesmú Vás počas nej rušiť ďalší kolegovia a klienti.

Na identifikáciu si prosíme pripravte platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas. Ostatné doklady totožnosti nebudú akceptované. V čase konania skúšky prosíme čakajte na online stretnutie so skúšobným komisárom cez aplikáciu MS TEAMS so zapnutým počítačom s nainštalovanou aplikáciou SBA DISKA a jej overenou funkčnosťou. Link na online stretnutie nájdete v časti Vaša najbližšia skúška dištančnou formou / Online stretnutie (musíte byť prihlásený v portáli SBA EDUCA).

Účastník berie na vedomie, že uvedené technické požiadavky na strane účastníka sú nevyhnutné a ich nesplnenie sa považuje za prekážku vykonania skúšky na strane účastníka.

Prezentácia pred skúškou

Najneskôr 15 minút pred začiatkom dištančnej skúšky bude vygenerovaný a na Váš email zaslaný link na pripojenie sa na online stretnutie cez aplikáciu MS TEAMS. Uvedený link bude prístupný aj na tejto stánke v časti Vaša najbližšia skúška dištančnou formou / Online stretnutie (musíte byť prihlásený v portáli SBA EDUCA).

Účastník je povinný 10 min pred termínom konania skúšky mať zapnuté obe zariadenia, pričom na prvom je spustená aplikácia SBA DISKA a na druhom je cez aplikáciu MS TEAMS dostupný a prihlásený v online stretnutí. Na prvom zariadení so spustenou aplikáciou SBA DISKA musí mať počas skúšky zavreté všetky ostatné programy a nesmie mať pripojené ďalšie zobrazovacie zariadenie (druhý monitor, projektor, TV ...).

Skúšku riadi skúšobný komisár. Po zahájení online spojenia, skúšobný komisár informuje účastníka o priebehu skúšky a o procese identifikácie. Následne požiada účastníka o súhlas so záznamom audiovizuálneho prenosu a vykoná proces identifikácie.

Dištančná forma odbornej skúšky prebieha v súlade so skúšobným poriadkom vydaným NBS, v ktorom dávame do pozornosti hlavne Článok 10 - Ďalšie požiadavky na konanie odbornej skúšky dištančnou formou

Aplikácia SBA DISKA

Aplikácia SBA DISKA je aplikácia pomocou ktorej bude prebiehať skúška dištančnou formou. Je určená pre zariadenia s operačným systémom Windows 10. Preto si na zariadenie s operačným systémom Windows 10 stiahnite aplikáciu SBA DISKA a následne ju podľa nižšie uvedených inštrukcií nainštalujte a overte jej funkčnosť.

Stiahnutie

Stiahnite si aplikáciu SBA DISKA kliknutím na nasledujúci obrázok v zariadení, na ktorom bude prebiehať skúška a budete na ňom vypĺňať skúškový test.

Inštalácia a overenie funkčnosti

Inštalačný súbor presuňte ideálne na pracovnú plochu a spustite inštaláciu. Po inštalácii sa aplikácia SBA DISKA automaticky spustí a vy sa v nej prihláste rovnakými prihlasovacími údajmi aké používate v portáli SBA EDUCA. Pri prvom spustení je potrebné vyplniť jeden skúšobný test na overenie funkčnosti aplikácie. Informácia o overení funkčnosti a správnom fungovaní sa bude zobrazovať v hornej časti aplikácie SBA DISKA a táto informácia je zaznamenaná aj v portáli SBA EDUCA.

Po overení funkčnosti aplikácie bude toto zariadenie pripravené na skúšku dištančnou formou.

Názornú ukážku ako si aplikáciu stiahnúť, nainštalovať a overiť jej funkčnosť vo Vašom zariadení, na ktorom budete robiť skúšku, nájdete tu NÁVODY: Priebeh skúšky.

Aplikáciu SBA DISKA môžete používať aj na spúšťanie si testov v rámci prípravy na skúšku.

Aplikácia MS TEAMS

Na zariadení, cez ktoré bude prebiehať audiovizuálny prenos, kliknite na niektorý z nasledujúcich obrázkov alebo pomocou zariadenia oskenujte a rozpoznajte obsah nasledujúceho QR kódu. Na danom zariadení sa Vám spustí inštalácia aplikácie MS TEAMS.

Na zariadení s nainštalovanou aplikáciou MS TEAMS by ste:

  • buď mali mať prístup k svojmu emailu,
  • alebo by ste sa mali vedieť prihlásiť do aplikácie SBA EDUCA,
  • alebo by ste mali vedieť oskenovať QR kód.

Jednu z uvedených možností využijete 15 minút pred skúškou na prihlásenie sa na online stretnutie cez aplikáciu MS TEAMS.

Názornú ukážku inštalácie aplikácie MS TEAMS vo Vašom zariadení, cez ktoré bude prebiehať audiovizualny prenos, ako aj spôsob ako sa prihlásiť na online stretnutie pred skúškou nájdete tu NÁVODY: Priebeh skúšky.

NÁVODY: Priebeh skúšky

Nasledujúce návody obsahujú obrazovou formou kompletné informácie od prihlásenia sa na skúšku dištančnou formou, cez prípravu zariadení potrebných na uskutočnenie skúšky dištančnou formou a čo všetko treba pripraviť pred samotnou skúškou až po to ako vyzerá priebeh skúšky.

Podrobné informácie o priebehu skúšky v PDF formáte nájdete tu: Priebeh skúšky dištančnou formou.

Podrobné informácie o priebehu skúšky si môžete pozrieť aj v nasledujúcom videu.

Pozrite si video o tom ako sa pripraviť na skúšku dištančnou formou.

Pre zobrazenie videa na celú obrazovku (full screen) kliknite vo videu na ikonu alebo .