e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

O skúškach

Slovenská banková asociácia umožňuje v súlade s legislatívou SR absolvovať odborné skúšky v strednom a vyššom stupni odbornej spôsobilosti a získať tak odbornú spôsobilosť na vykonávanie finančného sprostredkovania. Podrobný rozpis stupňov odbornej spôsobilosti nájdete na stránke NBS. Odborné skúšky poskytujeme v sektore:

  • Sektor poistenia alebo zaistenia
  • Sektor kapitálového trhu
  • Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
  • Sektor prijímania vkladov
  • Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • Sektor starobného dôchodkového sporenia

Ceny skúšok

Všetky činnosti vykonávané Slovenskou bankovou asociáciou sú z poverenia NBS. Táto stanovuje i poplatok za odbornú skúšku a to v rovnakej výške pre stredný aj vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a v každom sektore.

Tento poplatok je 50,- EUR vrátane DPH.
SBA je platcom DPH.