e-learningový portál Slovenskej bankovej asociácie

O skúškach

Slovenská banková asociácia umožňuje v súlade s legislatívou SR overiť si svoje vedomosti získané prostredníctvom OFV a to formou odbornej skúšky. Odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti poskytujeme v sektore:

  • Sektor poistenia alebo zaistenia
  • Sektor kapitálového trhu
  • Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
  • Sektor prijímania vkladov
  • Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • Sektor starobného dôchodkového sporenia

Ceny skúšok

Všetky činnosti vykonávané Slovenskou bankovou asociáciou sú z poverenia NBS. Táto stanovuje i poplatok za odbornú skúšku a to v rovnakej výške v každom sektore.
Tento poplatok je 50,- EUR vrátane DPH.